तिनाउ-२,दोभान,पाल्पा

०७५-४१३००६

हाम्राे बारेमा | स्थापनाकालदेखिको वर्तमानसम्मका : प्रध्यापकहरु,अध्यक्षहरु

सि.न. तस्बिर नाम/थर ठेगाना कार्य अवधि सम्पर्क नम्बर
1 बुद्ध ब बस्नेत तिनाउ ३, पैठेडाँडा,पाल्पा 2075-05-22 देखि 2073-05-14 सम्म ९८४७३४२१२३
2 चोपलाल गिरि तिनाउ ३, पैठेडाडा ,पाल्पा 2071-05-05 देखि 2074-05-16 सम्म ९८५७०६२७८२
3 दुर्गा ब थापा तिनाउ २,बोटेगाँउ,पाल्पा 2075-05-06 देखि 2076-06-04 सम्म ९८५७०२९५९६