तिनाउ-२,दोभान,पाल्पा

०७५-४१३००६

हाम्राे बारेमा | विद्यालयको विशेषताहरु

मा.वि. काे विशेषताहरु

विज्ञान प्रयोगशाला

पुस्तकालय/इ-लाइब्रेरी

कम्प्युटर प्रयोगशाला

खेलकुद गतिविधिहरू

स्वास्थ्य प्रबन्धनका लागि परामर्श, निशुल्क सेनेटरी प्याड बितरण तथा प्राथमिक उपचार सेवा

कक्षा ९ -१२ का वालबालिका कृर्षि बाली उत्पादन

वालबालिका मैत्रि वातावरण