तिनाउ-२,दोभान,पाल्पा

०७५-४१३००६

विद्यालय परिवार | प्रध्यानाध्यापकहरु

दधिराम अचार्य

९८४७३७४००१

भोज ब रायमाभि

९८६७०५४४३२

लाल ब थापा

९८४७१५१०२५

कुल ब तुलाचन

९८४९९१७३२८

शोभनाथ पा०डे

९८५७०१११२१

हुकुम ब जि सि

९६१९७७४०४०

अमरसिँह प्रधान

९८४७०२४९९७

बालकृषण पा०डेय

९८४७०११२१२३

रूप कुमार रायमाभी

९८५७०१६४०८

भेषराज पोखरेल

९८४७०२६८९४