तिनाउ-२,दोभान,पाल्पा

०७५-४१३००६

हाम्राे बारेमा | स्थापनाकालदेखिको वर्तमानसम्मका : प्रध्यापकहरु,अध्यक्षहरु

सि.न. तस्बिर नाम/थर ठेगाना कार्य अवधि सम्पर्क नम्बर
1 श्री लाल ब ठकुरी - 2010-10-03 देखि 2010-12-03 सम्म -
2 श्री अमर ब गाहा - 2010-12-04 देखि 2014-12-04 सम्म -
3 श्री स्वः कुलानन्द शर्मा - 2014-12-04 देखि 2016-01-01 सम्म -
4 श्री स्वः भिम ब थापा तिनाउ ३ बोटेगाँउ 2016-01-02 देखि 2018-01-03 सम्म -
5 नारायण गोपाल पा०डे तानसेन ,पाल्पा 2062-05-09 देखि 2063-05-15 सम्म ९८४७०११४५३
6 पति प्र थापा तिनाउ २ ,पाल्पा 2063-05-02 देखि 2064-05-06 सम्म ९८४७०२१३३३
7 लालसिह शेरचन तिनाउ ३ ,पौठेडाँडा,पाल्पा 2079-05-15 देखि 2079-05-07 सम्म ९८४७१२१०५२
8 लक्ष्मण थापा तिनाउ २ गणेशटोल,पाल्पा 2079-05-09 देखि 2079-05-05 सम्म ९८४७१८०९६६