तिनाउ-२,दोभान,पाल्पा

०७५-४१३००६

विद्यालय परिवार | विद्यालयका शिक्षकहरु

सि.न. तस्बिर नाम/थर विषय शिक्षक फोन इमेल
1 साबित्रा थापा शिक्षक ९८४७४२७२८५ thapasabitra74@gmail.com
2 रबिन्द्र पाैडेल शिक्षक ९८४७१४९९३० rabindra@gmail.com
3 उषा गाहा शिक्षक ९८४७३२७६८२ uasah@gmail.com
4 ज्ञानेन्द्र पाैडेल प्रशिक्षक ९८५७०३७३५३ ghay@gmail.com
5 दिल ब थापा प्रशिक्षक ९८६६१४७४४७ dil92thapa@gmail.com
6 भुवन सुबेदी प्रशिक्षक ९८६२५५५९७९ agrisubbedi91@gmail.com
7 प्रदिप शर्मा प्रशिक्षक ९८६७५८१३३० pradip@gmail.com
8 रूपा जि सी सहायक प्रशिक्षक ९८६७५५८१३३० gcrupa@gmail.com